En els temps VUCA en què vivim (volàtils, amb incertesa, complexes i ambigus), la innovació i la col·laboració són factors clau per a crear futurs prometedors.

Els reptes col·lectius s’han d’afrontar col·lectivament, ja que des d’estratègies individuals de supervivència no anem per bon camí.

Comptar amb un propòsit comú alinea les contribucions dotant-les de sentit, i afavoreix la pertinença i la col·laboració.

La nostra cultura afavoreix més l’individualisme que la cooperació i, per tant, cal desenvolupar el múscul de la col·laboració i aprendre a treballar conjuntament.

Treballant col·laborativament s’arriba molt més lluny pel fet que el resultat és fruit de la co-creació i, per tant, s’aprofiten la diversitat de perspectives, coneixements, talents i habilitats.

Els espais de treball conjunt que estan dotats amb metodologies de treball efectives, permeten aprofitar la intel·ligència col·lectiva de manera enfocada als resultats que es pretenen. En aquest sentit, no sols suposen un estalvi de diners, sinó que també permeten obtenir beneficis més alts.

Quan les solucions no inclouen la mirada de les persones que les han d’implementar, disminueix el seu compromís en la implementació i n’afecta la sostenibilitat. Les persones ens comprometem més si hem participat en el disseny de les solucions.

Quan les organitzacions es preocupen pel benestar de les persones membres, aquestes aporten més. En definitiva, els nivells de productivitat que s’assoleixen són més elevats.

Les persones són un dels actius més important en les organitzacions per assolir els resultats als què s’aspiren. En aquest context, es requereix lideratge enfocat als objectius, però també el tenir cura dels processos i de les persones.

Si els models d’organització col·lectiva humana imitessin els sistemes vius, molts dels malestars que afecten avui dia a les nostres organitzacions i als sistemes socials, no tindrien raó de ser.

Aconseguir beneficis econòmics no està renyit amb la responsabilitat social i ambiental. I no sols això. La imatge que les organitzacions projecten cap a l’exterior és un factor important. Així, les organitzacions que tenen cura dels seus membres i fan treball col·laboratiu destaquen, tenen bona imatge, i es posicionen millor respecte les que no ho fan.