{

És evident que treballant conjuntament podem arribar més lluny. Tanmateix, tot i que a nivell teòric fàcilment podem assumir que les relacions sinèrgiques de cooperació ens porten resultats amb un major impacte, la veritat és que, a la pràctica, tenim poca cultura col·laborativa i de treball col·lectiu efectiu. Així, si pensem que cada persona és única, quan tenim la voluntat de treballar conjuntament, la diversitat en les maneres de veure i experimentar les coses esdevé una font de dificultat: ens costa avançar, ens enfrontem a reunions feixugues i poc productives, es generen friccions entre els i les participants… Aquest fet implica un malbaratament dels recursos que invertim en els projectes en què ens trobem, i implica uns resultats per sota el potencial real existent que es tradueix en una pèrdua de valor.

En aquest context, els serveis de MIRADES, FACILITACIÓ DE GRUPS aporten solucions a aquesta situació. Els principals beneficis són:

 1. Mes Agilitat i productivitat: S’assoleixen els objectius optimitzant el temps i els diners, que s’alliberen cap a altres activitats de valor.
 2. Resultats més creatius i amb valor afegit: S’aprofita el talent i la intel·ligencia col·lectiva per generar uns resultats coherents al potencial real existent en l’equip.
 3. Més motivació, satisfacció i compromís: Es generen espais de treball estimulants des de la co-construcció, de manera que l’equip sent el resultat com a propi i es compromet en la implementació.
{

Què s’aconsegueix amb els nostres serveis:

 • Proactivitat per afrontar els reptes.
 • Major claredat i ordre.
 • Focus.
 • Un propòsit comú al qual cadascú contribueixi des de les seves competències.
 • Innovació. Millor gestió del coneixement i de la diversitat, aprofitament de la intel·ligència col·lectiva (coneixements, experiències, habilitats de cadascú) al servei del propòsit comú: expressió dels talents, millors idees i millors resultats.
 • Sentit de pertinença.
 • Connectar amb motivacions intrínseques en els integrants que impulsen a donar el millor de si.
 • Generació de contextos estimulants que actuen com una força motriu per continuar avançant.
 • Major compromís i major voluntat de contribució. Major corresponsabilitat.
 • Major satisfacció: tant en els membres de l’equip o xarxa com en els destinataris de les seves accions.
 • Sostenibilitat dels projectes.
 • Estalvi de temps i diners.
 • Invertir el temps alliberat en altres àrees amb capacitat de generar un major valor.
 • Adquisició d’eines creatives i metodologies de treball col·lectiu, que es poden emprar en futurs reptes.
{

Què s'evita amb els nostres serveis:

 • Reunions llargues i improductives. Dispersió.
 • Malbaratar el temps.
 • Malbaratar recursos econòmics.
 • Insatisfacció i frustració en l’equip o xarxa.
 • Desmotivació en l’equip o xarxa.
 • Desaprofitar el talent. Resultats per sota del potencial real existent.
 • Tensions que obstaculitzen la consecució dels objectius presents i futurs.
 • Manca de compromís en la implementació dels “acords”.
 • Desequilibris en la contribució i síndrome del cremat.
 • Sobrecàrrega de treball i estrès.
 • Insatisfacció en els destinataris. Pèrdua de confiança i de posicionament als ulls dels destinataris.